Scarponi NORDICA

Scarponi NORDICA

Scarponi Nordica 28/28.5

 

Thomas 346 7912210